toggle-left toggle-right
RMTV

Rákosmente Önkormányzatának májusi képviselő-testületi ülése

2022-05-20 10:20:58

Egy perces néma felállással vette kezdetét a májusban esedékes képviselő testületi ülés, a megjelentek a közelmúltban elhunyt Kovácsné Rojcsek Annamáriára emlékeztek, aki 1998-tól egészen nemrégiben bekövetkezett haláláig töltötte be a 17. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöki tisztségét.  Ezt követően a polgármesteri beszámoló következett, melynek során Horváth Tamás kiemelte, hogy befejeződött a Csibe Bölcsőde tetőszerkezetének felújítása, a 90 millió forint összértékű beruházás a Belügyminisztérium támogatásának, valamint Rákosmente Önkormányzatának finanszírozásában valósulhatott meg.

A szabadidős tevékenységi körök kiszélesítésének érdekében közel 10 évvel ezelőtt indult útjára kerületszerte a kültéri fitneszparkok telepítésének projektje. Rákoskeresztúron, a Kaszáló utcánál épült meg az első ilyen jellegű létesítmény, melynek eszközállománya az elmúlt évek során elhasználódott, ennek orvoslására pedig a helyhatóság egy teljeskörű felújítást hajtott végre a helyszínen.

A városvezető kitért arra is, hogy április végén sor került a Naplás, valamint a Tarcsai utak által határolt terület forgalomcsillapítási terveinek bemutatására egy lakossági fórum keretében. A felvázolt lehetőségek közül a kerületrész polgárai szavazás útján fogják eldönteni, hogy melyik elgondolás kerüljön megvalósításra a közeljövőben.

Az elmúlt hetek további fontos történései között szerepelt a már hagyománynak számító muskátli osztás, ahol a lakótelepek közös képviselői az aktuális évszámnak megfelelően 2022 tő virágot vehettek át a panelházak közvetlen környezetének megszépítése érdekében. Elhangzott továbbá, hogy a helyhatóság a Madarak és fák napját faültetéssel ünnepelte meg: ezúttal a Népkertben, illetve a Rendőrség épülete előtt található területen kerültek facsemeték kihelyezésre. A közbiztonsági beszámolót Horváth Lajos, a 17. kerületi Rendőrkapitányság vezetője tartotta meg. Mint utalt rá: az elmúlt hónapban elenyésző számban fordultak elő Rákosmentét érintő bűnesetek, az úgynevezett Merzse-akció viszont összehangolt formában és sikeresen zajlott le.

Rákosmente Önkormányzata a működése folyamán és döntéshozatalkor mindig szem előtt tartja a környezetvédelmi szempontokat, valamint az állattartók érdekeit, ennek okán pedig egy reprezentatív közvélemény-kutatás során kérdezte meg arról a kerület polgárait, hogy sor kerüljön-e jövőben a helyhatóság által megszervezett tűzijáték megrendezésére. Április hónap folyamán megvalósult egy telefonos adatfelvétel 500 fő részvételével. A végeredményt Szodorai Dóra, a kezdeményezést lebonyolító Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány munkatársa ismertette, aki elmondta: az eredmények alapján a felnőtt lakosságnak több mint a fele, azaz 52,2 százaléka azt szeretné, hogy a jövőben legyen a kerületben tűzijáték, sőt arra is válasz érkezett, hány alkalommal kerüljenek megtartásra egy év leforgása alatt ilyen jellegű események.

Ezt követően a napirendi pontok megtárgyalása következett, a személyi kérdések tekintetében a képviselők egyhangú döntése mellett újabb 5 évre szóló megbízatásban részesült Tubolyné Szabó Kinga, a Rákosmenti Napsugár Óvoda intézményvezetője, határozat született továbbá arról is, hogy Novák Henrietta pedig egészen 2027-ig a Mézeskalács Óvoda irányításáért felel. Páll Mónika várhatóan az augusztusban esedékes végleges beiktatásáig a nyugdíjba vonuló Márkus Lászlónét helyét átvéve lesz a Hétszínvirág Óvoda ideiglenesen kinevezett intézményvezetője. Elfogadásra került emellett a Piroska Óvoda alapító okiratának módosítása, mely beintegrálja az intézmény mindennapi teendői közé az autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is. Végezetül szintén megszavazták a jelenlévők Rákosmente Önkormányzatának új zöldrendeletét, amely az egyre inkább hangsúlyossá váló környezetvédelmi törekvések kapcsán fogalmaz meg kiemelt jelentőséggel rendelkező célokat, illetve javaslatokat azok eléréséhez. A képviselő testület a nyári szünetet megelőző utolsó rendes ülését június 23-án fogja megtartani.

Élő adás
NMHH


A Rákosmente TV médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra program keretében támogatja
facebook