toggle-left toggle-right
RMTV

A bölcsődei beiratkozás rendje Rákosmentén

2020-04-06 13:56:43

A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetes kortól 3 éves korig, a gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
 
A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által fenntartott bölcsődékbe a 2020/2021 nevelési évre a gyermekek bölcsődei elhelyezése iránti kérelmeket
 
2020. május 4. - 2020. május 8.
 
közötti időszakban kell benyújtani a „BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM” című nyomtatványon, amely letölthető a www.rakosmentibolcsodek.hu honlapról.
 
A bölcsődék nincsenek körzetekre osztva, ezért a szabad férőhelyek függvényében választható a család számára leginkább megfelelő. Kérjük jelöljék sorszámmal a kiválasztott bölcsődét. Célszerű több bölcsődét is megjelölni és sorszámozni tetszésük szerint. Kérjük, hogy amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, feltétlenül tüntesse fel a jelentkezési lapon, hogy a megfelelő bölcsődébe irányíthassuk. A jelentkezés online történik, melyről április 15.-e után adunk bővebb tájékoztatást.
 
A bölcsődei ellátás iránt benyújtott kérelmek 2020. június 20-ig kerülnek elbírálásra.
 
A kérelmek elbírálása során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
 
A megüresedett bölcsődei férőhelyekre elsősorban az a gyermek kerül felvételre:
a) akinek testi- lelki egészsége, testi vagy szellemi fejlődése családjában veszélyeztetett és a veszélyeztetettség tényét a kerületi gyermekjóléti központ hivatalosan igazolja,
b) akit egyedülálló vagy idős személy nevel,
c) akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
d) akinek a vele közös háztartásban élő szülője (mindkét szülő) vagy törvényes képviselője igazolja, hogy napi munkaviszonyban áll, illetve nappali tagozaton tanul.
 
A bölcsődei felvételre irányuló kérelem, a meghirdetett beiratkozási időszakon túl, az ellátás kezdő időpontját megelőzően legfeljebb 4 hónappal előbb nyújtható be és az azonos feltételekkel rendelkező kérelmezők esetén a kérelem benyújtásának időpontja szerint történik a felvétel.
 
A bölcsődei felvételekről 2020. június 20-át követően, a bölcsődék bejáratánál elhelyezett hirdetményen, valamint a Rákosmenti Egyesített Bölcsődék honlapján, a www.rakosmentibolcsodek.hu oldalon tájékoztatjuk a szülőket. A felvételt nem nyert kérelmek automatikusan a Rákosmenti Egyesített Bölcsődék várólistájára kerülnek. Megüresedett férőhelyek esetében a szülőket a megadott elérhetőségeken értesítjük.
 
Budapest, 2020. április 06.
 
Bazala Gábor Balázsné s.k.
intézményvezető
Rákosmenti Egyesített Bölcsődék
 
Részletekről a www.rakosmente.hu weboldalon a "Bölcsődei beiratkozás Rákosmentén 2020" menüpont alatt, valamint közvetlenül az alábbi linken https://rakosmentibolcsodek.hu/felveteli/ tájékozódhatnak.

Élő adás
NMHH


A Rákosmente TV médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra program keretében támogatja
facebook